KOMEETTA

Komeetan tarkoituksena on kehittää mahdollisimman monipuolinen mediaympäristö, jossa oppilaat ovat avainasemassa vaikuttamalla ja osallistumalla heitä koskeviin asioihin. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi ympäristö toimii viestintäkanavana kodin ja järjestöjen suuntaan.